Általános Szerződési Feltételek

Jelen ÁSZF tartalmazza a Metagame Kártya KFT. (1132 Budapest, Kádár utca 10.), telefon: (+36 1) 794 4116, email: info@metagames.hu, a továbbiakban: Metagame Kártyabolt) által üzemeltetett http://www.metagames.hu címen elérhető weboldal használatára, valamint a Metagame Kártya KFT. szolgáltatásainak igénybevételére, vonatkozó általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF).

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, magatartási kódexre nem utal. A weboldal működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésre állunk.

 

Az eladó adatai

A szolgáltató neve: Metagame Kártya KFT.

A szolgáltató székhelye: 1132 Budapest, Kádár utca 10.

A szolgáltató elérhetősége: info@metagames.hu

Cégjegyzékszáma: 01-09-326576

Adószáma: 24185321-2-41

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Telefonszáma: (+36 1) 794 4116

 

Felhasználási feltételek hatálya

Jelen felhasználási feltételek a metagames.hu weboldal használata, az azon elérhető szolgáltatásainak körébe tartozó valamennyi szerződéses jogviszony tekintetében meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit, illetve az egyéb szolgáltatások igénybevételével összefüggő körülményeket. A jelen felhasználási feltételek hatálya valamennyi Felhasználóra kiterjed.

A jelen felhasználási feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen felhasználási feltételek értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk."), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a Grt. vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen felhasználási feltételek 2013. március hó 18. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.

www.metagames.hu oldalon regisztráló felhasználók a regisztrációval elismeri, és magára nézve kötelezően elfogadja a jelen ÁSZF-et. Tisztában van a rendelés, és a teljesítés feltételeivel. Ismeri az Internet lehetőségeit és korlátait, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és az esetleges hibákra.

A regisztrációs lap téves vagy hibás kitöltése esetén a regisztráció érvénytelen. Az ebből származó esetleges téves teljesítésért az Eladó semmilyen formában nem vállal felelősséget.

A felhasználási feltételeket a Metagame Kártya KFT. módosíthatja.

 

A www.metagames.hu weboldal használatára vonatkozó rendelkezések

A metagames.hu oldalon található webshopban történő vásárlás internetes vásárlásnak minősül.

Az internetes vásárlás a távollévők között megkötött szerződések közé tartozik, / 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet / azaz a szerződéskötésre a kereskedő és a fogyasztó egyidejű jelenlétének hiányában kerül sor. A fogyasztó az eladó (a szolgáltató) által üzemeltetett internetes áruházban (más néven webáruház, webshop, online shop, e-üzlet) virtuális módon, az egérrel történő kattintások vagy e-mail útján rendeli meg a kiválasztott terméket. A virtuális bevásárlás folyamata magában foglalja az előzetes regisztrációt, a honlapon megjelenített árukatalógusban való böngészést, a termékek kiválasztását és kosárba helyezését, a kosár tartalmának frissítését és törlését, a teljesítési és szállítási feltételek kiválasztását, a pénztárban való fizetést, a megrendelés leadását, valamint a szolgáltatótól a megrendelésre küldött visszaigazolást is.

A Metagame Kártya KFT. fenntartja a jogot, hogy a www.metagames.hu  weboldalon tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen felhasználási feltételekben foglaltak betartásával megszüntesse.

A Metagame Kártya KFT. nem garantálja, hogy a www.metagames.hu  weboldalhoz való hozzáférés zökkenőmentes. A hozzáférésért a tárhelyszolgáltató fel nem róható hibáiból, továbbá az esetleges üzemzavarokból eredő károkért a Metagame Kártya KFT. nem vállalja a felelősséget.

 

Vásárlás

A webshopban történő vásárlás feltétele az oldalon történő regisztráció. Az adatkezeléssel kapcsolatos eljárásrend és tájékoztató itt érhető el.

  1. A megjelenített termékek a Metagame Kártya KFT. székhelyén, és online is megrendelhetőek. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt áfát, de nem tartalmazzák a kiszállítás díját.
  2. A webshopban a Metagame Kártya KFT. részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, annak forintban értett fogyasztói árát.

Rendelés menete

  • A webshopban található termékeket a Felhasználó a Kosárba helyezve gyűjtheti, majd a Kosárra kattintva navigálhat végig a vásárlás és fizetés procedúráján. A Kosár tartalma bármikor módosítható.
  • A megrendelés, és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Metagame Kártyabolthoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A Metagame Kártya KFT. kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.  A megerősítés után a megrendelés hivatalossá válik, és a választott fizetési-, és kiszállítási módon teljesíthető, illetve átvehetővé válik.
  • Amennyiben banki átutalást választott, az átutalás előtt munkatársunk el fogja juttatni a Felhasználó részére a megrendelésről szóló számlát, ami alapján teljesíteni tudja a végösszeg kifizetését a megadott számlaszámra.
  • Amennyiben az oldalon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől (lásd V. pont).
  • A megrendelések feldolgozása kedd-szombat között történik, minden nap 12-18 óra között. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.
  • Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól, illetve banki átutalás esetén a pénz megérkezésétől számított 3 munkanapon belül.
  • Rendelésedet visszaigazolástól számított 10 munkanapig tesszük félre neked (előrendelés esetén ez a megjelenéstől számított 10 munkanap)

Fizetés és szállítás

A Metagame Kártyabolt szállítópartnere a GLS csomagszállító. A megrendelt terméket a megrendelés beérkezését követően a GLS a saját feltételei szerint szállítja ki a Vevő részére, legfeljebb 72 órán belül. Utánvétes fizetés esetén a termék ellenértékét és a szállítás költségét a szállítást teljesítő futárnak az átvételkor kell kifizetni.

Minden szállításunk az alábbi tulajdonjog- fenntartással történik: az áru tulajdonjogát mindaddig fenntartjuk a Metagame Kártya KFT részére, amíg az áru ellenértéke teljes mértékben kiegyenlítésre nem kerül. Az ezen idő alatt bekövetkezett sérülésekért a vásárló felel.