Archívum

Kategóriák

Markos Dániel: Ixalan szabályösszefoglaló2017.09.21 21:50

Szerző:admin

Ixalan szabályösszefoglaló

 

Szeptember végén kerül a boltokba a Magic legújabb kiadása, mely Ixalan síkjára kalauzol el bennünket, dinoszauruszok és kalózok közé.

 

A kiadás lapjai szeptember 29-étől (péntektől) játszhatók constructed formátumokon. A standardon ekkortól a Kaladesh, Aether Revolt, Amonkhet,Hour of Devastation és az Ixalan kiadások lapjai játszhatók.

 

Ixalan Story Spotlight lapok

 

Az Ixalanon zajló események öt kitüntettet lapot kaptak, amelyek szövegdobozában egy planeswalker vízjel található. A vízjel – szokás szerint – nincs hatással a játékra.

 

Fő téma: faji bónuszok

 

Az Ixalan központjában négy ellenséges faj áll egymással szemben: a Hajnal Légiójának vámpírjai, az Arcátlan Szövetség kalózai, a Nap Birodalmának dinoszauruszlovagjai, és a Folyami Hírnökök sellői. Az Ixalan kiadás számos lapja előnyben részesíti bizonyos fajú lapokat, mások pedig bónuszokat adnak az azonos fajú lapokat. Bölcsen válaszd hát meg szövetségeseidet!

 

 

Ha egy hatás egy „[altípus] spell”-re vagy „[altípus] lap”-ra hivatkozik, akkor az csakis a meghatározott altípusú lapokra vonatkozik. Bár a March of the Drowned előnyben részesíti a kalózokat, és még kalózokat is ábrázol, de saját maga nem „kalóz” lap.

 

Ha lénytípust kell választanod, akkor annak létezőnek kell lennie, pl. Vampire vagy Knight. Nem választhatsz egyszerre több lénytípust, mint pl. Vampire Knight. Laptípusokat (pl. Artifact) és olyan altípusokat, amelyek nem lények (pl. Jace, Vehicle vagy Treasure) nem lehet választani.

 

Új kulcsszó-képesség: Explore

 

Az explore új kulcsszó-képesség, amely tizenhárom lényen található az Ixalan kiadásban; valamint két lap akkor triggerel, ha egy lény, amit irányítasz, explore-ol. Ez a képesség nem tartozik egyik fajhoz sem; és mind az öt színben megtalálható.

 

 

Bizonyos képességek a permanenst „explore”-ra utasítják. Ehhez a lap irányítója felfedi a paklijának fölső lapját. Ha az egy föld, a kezébe teszi. Más esetben a játékos egy +1/+1 jelzőt tesz a permanensre, a felfedett lapot pedig a temetőjébe teheti, ha akarja.

 

Ha a lap megkezdi az explore-t, a játékosok nem avatkozhatnak közbe, amíg a képességet teljesen be nem fejezik. Így különösen nem lehet a lap felfedése után azt eltávolítani, hogy a lény ne kapjon +1/+1 jelzőt.

 

Ha nem fedtek fel lapot (pl. nincs lap a pakliban), akkor a lény egy +1/+1 jelzőt kap.

 

Ha egy létrejövő varázsige vagy képesség egy bizonyos lényt explore-ra utasít, de a lény addigra elhagyta a csatamezőt, attól az explore még megtörténik. Ha egy nem-föld lapot fedsz fel, semmi nem kap +1/+1 jelzőt, de a lapot a temetőbe teheted. Ha egy képesség az explore-ra kapcsol be, ez megtörténik.

 

Visszatérő mechanika: Kétoldalú lapok

 

A felfedezéseket a kétoldalú lapok szimbolizálják. Ezúttal nem lények átalakulásának lehetünk szemtanúi, hanem a felfedezések eszközeit és céljait mutatja be tíz lap. A kétoldalú lapoknak egy elülső és hátsó oldala van. Az elülső oldal jobb felső sarkában egy iránytű, míg a hátsó oldal jobb felső sarkában egy föld szimbólum van, és egy újfajta „térkép” kerete. A vizuális segítségen kívül ezeknek nincs hatása a játéka.

 

 

A kétoldalú lapokra vonatkozó szabályok nem változtak a Shadows over Innistrad blokk óta:

 

A kétoldalú lapok mindkét oldalának saját tulajdonságai vannak: név, típus, altípus, képességek stb. Amíg a lap a csatamezőn van, csak a felül lévő oldalán lévő tulajdonságai számítanak.

 

Ha egy kétoldalú lap nincs a csatamezőn, csak az elülső oldalán lévő tulajdonságok számítanak. Pl. a fenti lap a temetőben csak a Treasure Map, még akkor is, ha előtte Treasure Trove volt a csatamezőn. Így a Treasure Map nem is föld.

 

A kétoldalú lap mannaköltsége viszont mindig az elülső oldalán mannaköltség, még ha a hátsó oldalával is van a csatamezőn – így a Treasure Trove mannaköltsége 2 (ezt a szabályt a Shadows over Innistrad vezette be).

 

Az Ixalanos kétoldalú lapok hátsó oldala az elülső oldaltól függetlenül mindig színtelen.

 

A kétoldalú lapok mindig az elülső oldalukkal kerülnek csatamezőre, hacsak egy varázsige vagy képesség nem teszi eleve transzformálva a csatamezőre. A hátsó oldal nem játszható ki.

 

Játékkiegészítő: Checklist Card

 

Fontos, hogy a paklidban lévő lapokat ne lehessen megkülönböztetni. Erre szolgálnak az Ixalan boosterekben található checklist lapok. Ezek helyettesítik a kétoldalú lapokat a rejtett zónákban (pl. pakliban vagy exile-ban). a checklistet nem kötelező használni, de egy versenyen kötelező átlátszatlan shield-eket vagy checklist lapokat használni.

 

Természetesen az eredeti lap is szükséges ahhoz, hogy checklisttel helyettesíthesd. Ezeket a paklidtól és a sideboardodtól elkülönítve kell tartani. Kétoldalú lap híján a checklistet sem szabad használni.

 

A checklisten egyértelműen kell jelölni az azt jelképező lapot. A játék során a checklist csak azt az egy lapot jelképezi.

 

Ha egy checklist nyilvános zónába kerül (csatamező, temető, stack, képpel felfelé az exile-ban), akkor elő kell venni a tényleges kétoldalú lapot, amit a checklist helyettesít. Ha a kétoldalú lap rejtett zónába kerül (kéz vagy pakli), ismét a checklistet kell használni.

 

Ha netán egy lap képpel lefelé kerülne az exile-ba vagy face-down állapotban kerülne a csatamezőre, attól még a kiléte titokban marad.

 

Új képességszó: Enrage

 

Mi rosszabb egy dinoszaurusznál? Hát egy mérges dinoszaurusz! Az enrage egyes dinoszaurusz lényeken található képesség. Egy triggerelt képességet jelöl, ami akkor kapcsol be, ha lény sebzést kap. Mivel képességszó, nem tartozik hozzá új szabály, csak a hasonlóan működő képességeket köti össze.

 

Ha több forrás is sebzi az enrage-es lényt egyszerre – főként, ha több lénnyel blokkolják – az enrage képesség csak egyszer kapcsol be.

 

Ha az enrage-es lény halálos sebzést kapott, attól még az enrage képesség bekapcsol (tehát a fenti lény is sebez az ellenfélbe). A lény viszont elhagyja a csatamezőt a képesség létrejötte előtt, így a létrejövő képesség nem fog hatni rá.

 

Visszatérő képességszó: Raid

 

A raid egy visszatérő képességszó (korábban a Khans of Tarkirban szerepelt), amely egyes kalózokon vagy kalózokhoz köthető lapokon található meg. Minden raid képesség azt ellenőrzi, támadtál-e legalább egy lénnyel az adott körben. Mivel képességszó, nem tartozik hozzá új szabály, csak a hasonlóan működő képességeket köti össze.

 

A raid képességeket csak az érdekli, hogy támadtál-e lénnyel az adott körben. Nem számít, hogy hánnyal, vagy melyik játékost vagy síkjárót támadták meg.

 

A raid képességek az egész kört figyelembe veszik. A támadó lénynek nem kell már a csatamezőn lennie, illetve a megtámadott játékosnak vagy síkjárónak sem kell játékban lennie.

 

Egyes raid képességek a kör végén kapcsolnak be. Ezek a képességek még akkor is bekapcsolnak, ha a raid lap még nem volt a csatamezőn, de az adott körben már támadt egy lény.

 

Visszatérő mechanika: Vehicle

 

A stílusos vitorlázáshoz elengedhetetlen pár vízijármű, így ezeket is viszontlátjuk Ixalanon.

 

A vehicle-kre vonatkozó szabályok nem változtak a Kaladesh blokk óta:

 

Minden vehicle-ön van egy power/toughness, de ettől még nem lények. Lénnyé csak akkor alakulnak, ha használod a crew képességet. Ekkor a ráírt power/toughnessű lénnyé alakulnak.

 

Minden vehicle-ön van egy „Crew N” képesség. Ez egy aktivált képesség, mely így szól: „Tap any number of untapped creatures you control with total power N or greater: This permanent becomes an artifact creature until end of turn.” Azaz: el kell tappelni akármennyi lényt, amelyek összesített powerje nagyobb vagy egyenlő N-nél. Ekkor változik a vehicle lényé.

Ha egy játékos bejelenti, hogy a crew képességet használja, arra más játékos nem reagálhat (pl. megakadályozni a képesség létrejöttét a lény kilövésével), mert ez a képesség aktiválási költsége.

 

Az így elforgatott lényre nem vonatkozik a summoning sickness szabály: a körben a battlefieldre került lényt is lehet tappelni a képességnek. Akár több lényt is tappelhetsz a szükségesnél. Utóbbira azért lehet szükség, mert egyes lényeknek vannak képességeik, amelyek a crew aktiválásakor érvényesülnek. Egyébként a tappelt lényeknek nincs köze a vehicle-hez, így a vehicle-t ért hatások nem hatnak a crew-re.

 

Ha a vehicle lénnyé alakul, onnantól úgy viselkedik, mint bármelyik artifact lény: támadhat, blokkolhat, sőt, még egy másik vehicle crew képességét is kifizetheti. Fontos megjegyezni, hogy amennyiben az adott körben érkezett a battlefieldre a vehicle, érvényesül a summoning sickness, azaz nem támadhat abban a körben!

 

Az így átalakított lénynek nem lesz típusa; a vehicle ugyanis nem lény- hanem artifact típus. Továbbá a vehicle lénnyé alakítása nem számít battlefieldre lépésnek; hisz már ott volt, csak típust változtatott.

 

Ahhoz, hogy egy vehicle támadhasson, már a támadók kijelölése előtt lénynek kell lennie, azaz a beginning of combat során kell átalakítani. Hasonlóképpen: blokkolni csak úgy tud, ha már a blokkolók kijelölése előtt lény, így a támadók kijelölése során kell átalakítani (azaz hiába tappelsz blokkoló lényeket a crew-höz, a vehicle-lel akkor már nem lehet blokkolni). A játékosok mindkét esetben cselekedhetnek a lénnyé alakulás után, a támadók/blokkolók kijelölése előtt.

 

Új artifact altípus: Treasure

 

A treasure új artifact altípus, ami csakis tokeneken található meg. A kalózok kincseit szimbolizálja.

 

Egyes treasure-öket létrehozó varázsigéknek célpontja is van. Az ilyen varázsigéket csakis szabályos célponttal játszhatod ki. Ha a célpontok szabálytalánná válnak, és emiatt nem jön létre a varázsige, treasure tokeneket sem kapsz.

 

Szabályváltozás: A Síkjárók és a Legenda-szabály

 

Korábban a síkjárókra és a legendákra hasonló, de némileg eltérő szabályok vonatkoztak:

 

704.5j Ha egy játékos két vagy több azonos „síkjáró” altípusú síkjárót irányít, egyet ki kell választania és a többit a tulajdonosa temetőjébe kell tenni. Ez a „Síkjáró egyediség szabály”.

 

704.5k Ha egy játékos két vagy több azonos nevű „legendás” permanenst irányít, egyet ki kell választania és a többit a tulajdonosa temetőjébe kell tenni. Ez a „Legenda-szabály”.

 

Az Ixalan kiadással a „Síkjáró egyediség szabály” megszűnik, és visszamenőleg minden korábbi síkjáró „legendás” főtípust kap. Az új Ixalanos síkjárókat már ezzel a főtípussal adják ki.

 

Ennek a két Jace-nek eltérő neve van, így egyszerre lehet nálad mindkettő a csatamezőn.

 

A Checklandek

 

Ez az öt dual-land a 2010-es alapkiadásból köszön vissza.

 

 A csatamezőre belépéskor a képességük ellenőrzi, hogy a megjelölt két földtípusból legalább az egyiket irányítod-e. Ezeknek nem feltétlenül kell alapföldeknek lenniük (Pl. Scattered Groves).

 

Ha egyszerre több föld lép a csatamezőre, a már csatamezőn lévő földeket ellenőrzik; azokat nem, amelyekkel együtt érkeznek.

 

***

 

Ha további szabálykérdésetek van, keressetek fel egy bírót! Mi mindig segítünk.

 

Jó szerencsét a Prerelease-en!

Tovább...
Markos Dániel: Hour of Devastation szabályösszefoglaló2017.07.03 21:28

Szerző:admin

 

 

Július elején kerül a boltokba a Magic legújabb kiadása, mely az Amonkhet történetét folytatja. Nicol Bolas visszatért a síkra, és elszabadította a pusztítás három istenét, hogy elpusztítsa Amonkhetet.

 

A kiadás lapjai július 14-étől (péntektől) játszhatók constructed formátumokon. A standardon ekkortól a Battle for Zendikar, Oath of the Gatewatch, Shadows over Innistrad, Eldritch Moon, Kaladesh, Aether Revolt, Amonkhet és a Hour of Devastation kiadások lapjai játszhatók.

 

Marsterpiece Series: Amonkhet Invocations

 

Az Hour of Devastation ben további 24 régi, erős varázsige kapott speciális foilos keretet, melyek bemutatják a pusztítás isteneinek erejét. Ezek között vannak a kiadásban rendes formában megtalálható lapok; némelyik viszont régebbi lapok reprintje. Átlagosan 144 boosterenként lehet egyet bontani; azaz kicsit ritkábban, mint egy foil mythic rare-t.

 

Sealed versenyen az invocationök a pool részei, azaz szabadon használhatók pakliépítéskor. Draft során a boosterből ugyanúgy pick-elhetők és játszhatók, mint bármely más lap a boosterekben. Constructeden viszont csak azon a formátumon játszhatók, ahol eleve legálisak – azaz nem válnak a standard és/vagy modern részévé!

 

Amonkhet Story Spotlight lapok

 

A Hour of Devastation során zajló események öt kitüntettet lapot kaptak, amelyek szövegdobozában egy planeswalker vízjel található. A vízjel – szokás szerint – nincs hatással a játékra.

 

Új képesség: Eternalize

 

Nicol Bolas, az istenfáraó biztosította a halál utáni életet szolgálóinak. Akik viszont dicső módon esnek el, még nagyobb kegyben részesülnek: az örökkévalóságnak születnek újjá a halál után. Az új Eternalize képesség visszahozza a lényeidet a halálból hogy Bolas örökkévalójaként szolgáljanak. Ez hasonló az Embalm képességhez, egy kis csavarással…

 

 

Az Eternalize egy aktivált képesség, ami akkor használható, amikor az Eternalize-os lap a temetőben van. A feltüntetett költség kifizetésével és a lap exile-ba helyezésével létrehozol egy tokent, ami a lap másolata lesz, de…

·         a színe csak fekete lesz;

·         4/4-es lesz;

·         nem lesz mana costja;

·         zombie lesz, de megtartja más lénytípusait.

Igen, az Eternalize lénygében ugyanaz, mint az Embalm, de két fontos különbség van:

·         a lény nem fehér, hanem fekete lesz;

·         a lény nem az eredeti P/T-t kapja meg, hanem 4/4-es lesz.

 

Ezt a képességet csak a main phase-ben játszhatod ki, üres stack mellett.

 

Az Eternalize tehát tokent hoz létre – ezek megtalálhatók a boosterekben, de természetesen bármilyen más eszközzel jelezhetők.

 

Ha az Eternalize-os lap a main phase-edben került a temetőbe, utána rögvest prioritást kapsz, és aktiválhatod a képességet, mielőtt egy másik játékos megpróbálná exile-olni a lapot.

 

Ha aktiválod az Eternalize képességet, a lap rögvest az exile-ba kerül (a költség kifizetésének része az exile-olás), így az ellenfelek nem akadályozhatják meg a képesség létrejöttét azzal, hogy reakcióban exile-olják a temetőből.

 

A token pontosan azt másolja le, ami a kártyán van. Olyan dolgot nem másol le, ami akkor volt a kártya jellemzője, mielőtt az a temetőbe került volna.

 

A token mindemellett egy fekete, 4/4-es zombie lesz 0-s mana costtal. Ezeket a tulajdonságokat viszont lemásolhatja más hatás.

 

Ha az örökkévalóvá tett lapnak van egy „enters the battlefield” triggere, vagy egy „as enters the battlefield” képessége, a token is megkapja ezeket a képességeket, és működésbe is lépnek.

 

Egyes lapok Eternalize költsége egy lap eldobását is megkívánja. Az Eternalize-os lapot nem dobhatod el önmagának a költség kifizetéséhez, mivel a lapnak már a temetődben kell lennie a képesség aktiválásához.

 

Új képesség: Afflict

 

Bolas seregének harcosai elemésztenek mindenkit, főleg az Afflict képességgel rendelkezők. Az Afflict kínos helyzetbe hozza az ellenfelet: akár blokkolja a lényt, akár nem, életet veszít.

 

 

Az „Afflict N” egy kiváltott képesség, melynek jelentése: „Amikor ezt a lényt blokkolják, a védő játékos N életet veszít”.

 

Ha több lény is blokkolja az Afflictos lényt, a képesség csak egyszer érvényesül.

 

Az Afflict életvesztést okoz; nem sebzés (damage), és nem is harci sebzés (combat damage).

 

Ha az afflictos lény Planeswalkert támad, a Planeswalker irányítója a védő játékos (és ugyanúgy életet veszít, ha blokkol).

 

Az Afflict még a harci sebzés előtt jön létre. Ha ezzel egy játékos 0 életbe vagy az alá kerül, azonnal elveszti a játékot. Ettől nem ment meg az sem, ha a blokkoló lénynek Lifelinkje van (mivel az még nem sebez, mire az Aflict létrejön).

 

Visszatérő képesség: Exert

 

Amonkhet legkeményebb harcosai valaha harci dicsőségről álmodoztak. Most a túlélésért küzdenek, ahogy a sivatag elnyeli Naktamun városát. Az Exert képesség immár képességek költségében is szerepel a Hour of Devastationben (Megmondtam! J).

 

 

Önmagában az exert csak egy untappelést tilt le: ha egy permanenst Exertelsz, akkor az a következő untap stepedben nem untappel. Ezt akkor is megteheted, ha nem tappeled a permanenst, vagy már Exertelted a körben. Utóbbi esetben a következő untap stepben az összes Exert effekt hatása megszűnik (vagyis nem tart több körig).

 

Az Amonkhetben kiadott lapok az Exertelést bizonyos lények támadóként való kijelölésekor teszik lehetővé, akárcsak a Hour of Devastation egyes lapjai. A támadók kijelölése után Exertelni már nem lehetséges; illetve a battlefieldre támadóként tett lények sem Exertelhetők. Az Exerteléskor kiváltott képességek a blokkolók kijelölése előtt jönnek létre.

 

A Hour of Devastation egyes lapjainak képességeinek aktiválásához a lény Exertelése szükséges. Ez akkor is megtehető, ha a körben korábban már Exerteleted a lényt. Ha egy körben többször Extertelsz egy lényt, akkor csak a következő körödben marad tapplelt.

 

Egy támadó lény Exert képességét akkor is lehet használni, ha az erre bekapcsoló kiváltott képességnek nincs legális célpontja (nem mintha sok értelme lenne…).

 

Egy lényt csak akkor Exertelhetsz, ha ezt egy képesség lehetővé teszi. A hasonló hatású képességek (pl. Decision Paralysis) nem Exertelik a lényeket.

 

Ha egy lény Exerted, de a következő untap stepben nincs eltappelve (mert pl. vigilance-e van, vagy máshogy untappelték), akkor az Exert untappelést letiltó hatása minden további nélkül megszűnik.

 

Ha elkontrollálod az ellenfeled egy lényét a kör végéig, az untappelődik az ellenféle untap stepjében, ugyanis az Exert a te untap stepedre vonatkozik.

 

Visszatérő Amonkhet képességek

 

A Hour of Devastationben számos visszatérő képesség van az Amonkhet kiadásból. Bővebb információ az Aftermath, Cycling képességekről, a -1/-1 jelzőkről és a discard triggerekről itt olvasható: https://metagames.hu/cikk?id=153

 

A pusztítás istenei

 

Razaketh vérmágiája felélesztette a pusztítás három istenét, és most ezek a rémségek beteljesítik gonosz feladatukat.

 

 

Ha ezek a lények meghalnak, de elhagyják a temetőt a következő end step előtt, nem kerülnek vissza a kézbe (a korábbi zónában maradnak).

 

A „next end step” a soron következő end stepre utal, nem a következő kör end stepjére. Ha ezek a lények a kör vége előtt (pl. a combat során) pusztulnak el, akkor még annak a körnek a végén visszakerülnek a kézbe.

 

A próbák isteneinek bukása

 

A próbák istenei kitermelték Bolas örökkévalóinak seregeit, így a Skorpióisten most elhozza végzetüket. De nem adják meg magukat egy utolsó nagy varázslat nélkül! Ezeknek a varázslatoknak az utóhatása az, hogy nem untappelnek a földjeid a következő köröd elején.

 

 

Egyik földed sem untappel a következő untap fázisodban, nem csak azok, amelyeket a varázslat kijátszásához tappeltél. Ebbe azok a földek is beletartoznak, amelyeket a varázslat kijátszása után tettél ki.

 

Ha egy körben több ilyen varázslatot játszol ki, akkor a következő untap stepben mindegyiknek véget ér a hatása. A következő untap stepekben rendesen untappelheted a földjeidet.

 

Amonkhet sivatagjai

 

A Hekma védelme nélkül Naktamun városának lakói kénytelenek a barátságtalan pusztába menekülni. A homok alatt titkok lappangnak…

 

 

A Desert egy föld altípus, különösebb jelentés nélkül – így nem kapcsolódik hozzá mannaképesség sem. Egyes lapokat viszont érdekelhet ez az altípus.

 

Ha egy Desert képességében a költsége „sacrifice a Desert”, akkor saját magát is feláldozhatja a képesség aktiválásához.

 

A Hour of Devastation egyes lapjai bónuszokat kapnak, ha van nálad egy Desert a játékban vagy a temetődben.

 

 

Ha egy képesség arra kíváncsi, van-e nálad a játékban vagy a temetőben egy Desert, nem számít, ha egynél több van. Ugyanígy nem kapsz extrabónuszt, ha a játékban ÉS a temetőben is van egy Desert.

 

Ha egy képesség csak akkor kapcsol be, ha van nálad a játékban vagy a temetőben egy Desert, a feltételnek a képesség bekapcsolásakor és létrejöttekor is igaznak kell lennie. De nem kell ugyanannak a Desertnek lennie: így feláldozhatod az egyetlen Desertedet a képesség bekapcsolása után, de annak létrejötte előtt.

 

***

Ha további szabálykérdésetek van, keressetek fel egy bírót! Mi mindig segítünk.

Jó szerencsét a Prerelease-en!

 

 

Tovább...
Markos Dániel: Amonkhet szabályösszefoglaló2017.04.16 11:31

Szerző:admin

 

  

Április végén a boltokba kerül a Magic legújabb kiadása, mely ezúttal az egyiptomi ihletésű síkra, Amonkhetre kalauzol el minket. Ezen a síkon Nicol Bolas istenként uralkodott, majd mikor elhagyta, öt istenséget hagyott maga mögött, hogy őrizzék a síkot visszatértéig. Amonkhet lakói hozzájuk imádkoznak szükség esetén.

 

A kiadás lapjai április 28-ától (péntektől) játszhatók constructed formátumokon. A standardon ekkortól a Battle for Zendikar, Oath of the Gatewatch, Shadows over Innistrad, Eldritch Moon, Kaladesh, Aether Revolt és az Amonkhet kiadások lapjai játszhatók.

 

Marsterpiece Series: Amonkhet Invocations

 

 

Az Amonkhetben ezúttal 30 régi, erős varázsige kapott speciális foilos keretet. Ezek között vannak a kiadásban rendes formában megtalálható lapok; némelyik viszont régebbi lapok reprintje. Átlagosan 144 boosterenként lehet egyet bontani; azaz kicsit ritkábban, mint egy foil mythic rare-t.

 

Sealed versenyen az invocationök a pool részei, azaz szabadon használhatók pakliépítéskor. Draft során a boosterből ugyanúgy pick-elhetők és játszhatók, mint bármely más lap a boosterekben. Constructeden viszont csak azon a formátumon játszhatók, ahol eleve legálisak – azaz nem válnak a standard és/vagy modern részévé!

 

Amonkhet Story Spotlight lapok

 

 

Az Amonkheten zajló események öt kitüntettet lapot kaptak, amelyeken szövegdobozában egy planeswalker vízjel található. A vízjel – szokás szerint – nincs hatással a játékra.

 

Embalm

 

A balzsamozás révén a halott lényeidet visszahozhatod a temetőből, hogy újra szolgáljanak téged – múmiaként…

 

 

Az embalm egy aktivált képesség, ami akkor használható, amikor az embalmos lap a temetőben van. feltüntetett költség kifizetésével és a lap exile-ba helyezésével létrehozol egy tokent, ami a lap másolata lesz, de…

·         a színe csak fehér lesz;

·         nem lesz mana costja;

·         zombie lesz, de megtartja más lénytípusait.

Ezt a képességet csak a main phase-ben játszhatod ki, üres stack mellett.

 

Az embalm tehát tokent hoz létre – ezek megtalálhatók a boosterekben, de természetesen bármilyen más eszközzel jelezhetők.

 

A token pontosan azt másolja le, ami a kártyán van. Olyan dolgot nem másol le, ami akkor volt a kártya jellemzője, mielőtt az a temetőbe került volna.

 

A token mindemellett egy fehér zombi lesz 0-s mana costtal. Ezeket a tulajdonságokat viszont lemásolhatja más hatás.

 

Ha a bebalzsamozott lapnak van egy „enters the battlefield” triggere, vagy egy „as enters the battlefield” képessége, a token is megkapja ezeket a képességeket, és működésbe is lépnek.

 

Exert

 

Amonkhet legkeményebb harcosai mindenki keményebben megdolgoznak a dicsőségért. Ezek a lények támadáskor exertelhetők, s ezzel plusz képességeket kapnak.

 

 

Ha egy permanenst exertelsz, akkor az a következő untap stepedben nem untappel. Ezt akkor is megteheted, ha nem tappeled a permanenst, vagy már exertelted a körben. Utóbbi esetben a következő untap stepben az összes exert effekt hatása megszűnik (vagyis nem tart több körig).

 

Bár a fenti megfogalmazás elég általános, egyelőre az Amonkhetben kiadott lapok az exertelést csak bizonyos lények támadóként való kijelölésekor teszik lehetővé (nem kizárt, hogy következő kiadásban – Hour of Devastation – majd máskor is lehet permanenseket exertelni!). A támadók kijelölése után exertelni már nem lehetséges; illetve a battlefieldre támadóként tett lények sem exertelhetők.

 

Önmagában az exert csak egy untappelést tilt le; de az Amonkhetben található lapok az exerthez triggered ability-ket fűznek. Ezek a képességek még a blokkolás előtt kisülnek. Egy lényt akkor is lehet exertelni, ha a triggered képességnek nincs legális célpontja (nem mintha sok értelme lenne…).

 

Egy lényt csak akkor exertelhetsz, ha ezt egy képesség lehetővé teszi. A hasonló hatású képességek nem exertelik a lényeket.

 

Ha egy lény exerted, de a következő untap stepben nincs eltappelve (mert pl. vigilance-e van, vagy máshogy untappelték), akkor az exert untappelést letiltó hatása minden további nélkül megszűnik.

 

Ha elkontrollálod az ellenfeled egy lényét a kör végéig, az untappelődik az ellenféle untap stepjében, ugyanis az exert a te untap stepedre vonatkozik.

 

Aftermath Split lapok

 

A split lapok új formája az aftermath-os lapok. Ezeknek a tetejét rendesen kijátszhatod a kezedből; az alsó (aftermath-os) felét pedig csak a temetődből. Ezt nem muszáj ugyanabban a körben megtenned, de ha mégis, az kiváló eredményt hozhat.

 

 

Maga az aftermath három statikus képességet takar:

·         a lap ezen felét kijátszhatod a temetődből;

·         a lap ezen felét máshonnan nem játszhatod ki;

·         ha ezt a lapot a temetődből játszottad ki, exile-ba kerül, amint lekerül a stackről.

 

Az aftermath-os lapok meglehetősen furcsa keretet kaptak… a tetejük ugyanúgy áll, mint bármely lap, amit a kezedből játszhatsz ki; míg az aljuk oldalt van, mint más split kártyák. ez csak kényelmi funkciókat szolgál (jobban látszik a temetőben), de nincs hatása a szabályokra.

 

Minden split lapnak két fele van, de a stackre csak azt a felét teszed, amelyiket éppen kijátszod. Ilyenkor csak a kijátszott fél jellemzői érvényesek; a másik fél jellemzőt nem lehet figyelembe venni. Tehát ha pl. egy hatás megakadályozza, hogy zöld spellt játssz ki (Iona), csak a Lead felét nem játszhatod ki a lapnak, a Destinied felét viszont minden további nélkül.

 

Ettől még a split lapok egy lapnak számítanak. Például: ha eldobsz egy split lapot, akkor az csak egy lap dobásának számít; ha egy hatás kíváncsi a temetődben lévő instant/sorcery-k számára, akkor egy split lap egynek számít, nem kettőnek.

 

Viszont a split lapoknak két neve van. Ha egy hatás egy lap megnevezésére utasít (Meddling Mage), akkor csak az egyik felét nevezheted meg, nem mindkettőt.

 

Amikor a split lap nincs a stacken, a jellemzőit a két fél összesítése adja. Vagyis a Destinied/Lead egy zöld és fekete lap, ami egyszerre instant és sorcery, converted mana costja pedig 6. Ez utóbbi változás a korábbi szabályokhoz képest, ami szerint a CMC „2 és 4” volt, így például Kari Zev’s Expertise-zal ki lehetett volna játszani a Destiniedet. Mostantól tehát nem lehet.

 

Ha a main phase-edben játszod ki az aftermarth-os lap tetejét, és az létrejön, rögtön te kapsz prioritást, és kijátszhatod az alsó felét a temetőből, mielőtt más játékos reagálhatna.

 

Az aftermath-os lap alsó felét a temetőn kívül más zónából nem játszhatod ki, hiába tenné azt lehetővé egy hatás – ilyenkor csak a tetejét játszhatod ki. Ha viszont egy hatás azt teszi lehetővé, hogy egy lapot játssz ki a temetőből (Snapcaster Mage), akkor bármelyik felét választhatod. Ha ilyenkor az aftermath-os félre esik a választásod, a kártyát is exile-olni kell, ha lekerül a stackről.

 

Ha aftermath-os spellt játszol ki a temetődből, az mindig exile-be kerül utána, akár létrejön, akár megcounterelődik, vagy bármilyen más módon lekerül a stackről.

 

Cycling

 

A cycling vissaztérő kulcsszó-képesség. Nem minden lap jó minden szituációra – ebben segíthet a cycling: a felesleges lap eldobásával közelebb húzod magad a megoldáshoz; illetve esetenként plusz hatásokat is kiválthatsz ezzel.

 

 

 

A cycling egy aktivált képesség, ami akkor használható, ha az adott lap a kezedben van. A cycling költségének kifizetésével és a lap eldobásával egy lapot húzhatsz.

 

Számos cyclingos lapon van egy triggered ability, ami akkor lép életbe, ha cyclingolod a lapot; illetve vannak lapok, amelyeken olyan triggered ability-k vannak, amelyek lapok eldobásakor vagy cyclingolásakor lépnek életbe. Ezek a hatások mindig a lap húzása előtt jönnek létre. ezek a képességek nem spellek; tehát a Cancel és más, spellekre ható hatások nem hatnak rájuk.

 

Egy lapot akkor is lehet cyclingolni, ha a triggered ability-jének nincs legális célpontja. ez azért van, mert a cycling és a triggered ability két külön képesség. Ez azt is jelenti, hogy ha az egyik képességet megcounterelik (Disallow), attól még a másik létrejön.

 

-1/-1 jelzők

 

Az Amonkhet számos lapja - a korábbi kiadásokkal ellentétben - nem a lényeket erősítő +1/+1, hanem gyengítő -1/-1 jelzőket használ. Számos lap meg is jutalmaz ezért.

 

 

 

Egyes lények enters the battlefield képessége -1/-1 jelzőket tesz egy lényre, amit irányítasz. Ilyenkor magát a lényt is célozhatod.

 

Egy -1/-1 jelzős lénynek 0 vagy az alá is csökkenhet a toughnesse. Ebben az esetben a tulajdonosa temetőjébe kerül state-based actionként (ezeket akkor ellenőrzi a játék, mielőtt egy játékos prioritást kapna; illetve nem lehet rájuk reagálni), még akkor is, ha lény indestructible volt.

 

Hasonlóképpen egy -1/-1 jelzős lények 0 vagy az alá csökkenhet a powerje is. ebben az esetben nem oszt ki sebzést a támadás során. Ha egy hatás növelné a lény erejét, akkor a negatív erőt is figyelembe kell venni. Tehát ha egy -2/2-es lény +3/+3-mat kap, akkor az 1/5-ös lesz. Ha más  hatás a lény ereje alapján csinálna valamit (sebezne lapot húzna), akkor az 0-val számol.

 

Ha egy lényre +1/+1 és -1/-1 jelzők kerülnek, ezeket párosával kell levenni, amíg csak egyfajta jelző marad a lényen. Ez is state-based action.

 

Ha egy hatás megnövelte egy lény toughnessét, de -1/-1 jelzők is kerültek rá, a kör végén, a cleanup stepben előfordulhat, hogy amikor a hatás megszűnik, 0 vagy az alá csökken a toughnesse. Ilyenkor a lény state-based actionként a temetőbe kerül, majd a játékosok prioritást kapnak spellek illetve képességek kijátszásához (rendes körülmények között ezt nem tehetnék meg a cleanup stepben). Ha ezzel megvannak, újabb cleanup step következik.

 

Egyes képességek kíváncsiak arra, melyik játékos tett -1/-1 jelzőt a lényre. A legtöbbször a spellek és képességek „you”-val jelzik azt, hogyaz irányítójukra gondoltak, mint a Channelrer Initiate. A -1/-1 jelzőkkel battlefieldre érkező lényekre az irányítója teszi a jelzőket.

 

Discard triggerek

 

Számos Amonkhet lapnak van képessége, ami lapok cyclingolásakor vagy eldobásakor lép életbe.

 

 

 

Az ilyen képességek nem teszik lehetővé, hogy eldobj lapokat – ehhez egy másik hatás szükséges.

 

Ha cyclingolsz egy lapot, a „cycle or discard” trigger csak egyszer lép életbe. A két esemény lényegében azonos; a cyclinget csak tisztázásképp emelik ki ezek a lapok.

 

Ha a kör végén, a cleanup stepben dobsz lapot azért, mert több, mint hét lap van a kezedben, a triggerek életbe lépnek és a stackre kerülnek. Ekkor a játékosok prioritást kapnak spellek illetve képességek kijátszásához (rendes körülmények között ezt nem tehetnék meg a cleanup stepben). Ha ezzel megvannak, újabb cleanup step következik.

 

Sivatagok

 

Naktamun városát halálos sivatagok veszik körül.

 

 

A desert egy föld altípus, különösebb jelentés nélkül – így nem kapcsolódik hozzá mannaképesség sem. Egyes lapokat viszont érdekelhet ez az altípus.

 

Monuments of Gods

 

A sivatagok borzalmaitól a Hekma nevű védőfal óvja meg Amonkhet népét. Az isteneknek emelt monumentumok díjazzák a hívőket, akik lényeket idéznek meg.

 

 

Minden monumentumank van egy képessége, ami egy bizonyos színű lények költségét csökkenti. A másik képesség egy triggered ability, amely bármilyen lény (nem csak a meghatározott színű) spell kijátszásakor lép életbe.

 

Egy többszínű lény mindegyik különböző monumentumtól kaphat csökkentést – akár egyszerre is.

 

Egy lény költségének kiszámításához először a költséget növelő, majd a költséget csökkentő hatásokat kell figyelembe venni. A converted mana cost azonban változatlan marad.

 

Minden monumentum triggered ability-je a lény spell kijátszásakor lép életbe, és a lény spell létrejötte előtt kisül; még akkor is, ha az eredeti lény spell megcounterelődik.

 

Trials of Gods

 

A beavatottaknak öt kihívást kell teljesíteniük. Minden teljesített kihívásért egy cartouche-t amulettet kapnak, ami az adott isten mágiájával van átitatva.

 

 

 

 

A cartouche egy enchantment altípus; nincs különösebb jelentése, de egyes lapokat érdekelhet ez az altípus.

 

Ha a megcélzott lény illegális célpont lesz a cartouche spell létrejötte előtt, a spell megcounterelődik, és nem lép a battlefieldre.

 

Minden cartuoche egyben aura is, ami a saját lényedre tehető. Ha más játékos elkontrollálja akár a cartouche-t, akár az alatta lévő lényt, a cartouche illegális lényen lesz, így a tulajdonosa temetőjébe kerül state-based actionként.

 

Mindegyik Trialnak van egy képessége, amivel visszavehető a kézbe, ha kijátszol egy cartouche-t. Erre akkor van lehetőség, ha a képesség kisülésekor még a battlefielden van a Trial.

 

***

Ha további szabálykérdésetek van, keressetek fel egy bírót! Mi mindig segítünk.

Jó szerencsét a Prerelease-en!

 

 

Tovább...
Markos Dániel: Aether Revolt szabályösszefoglaló2017.01.10 22:14

Szerző:admin

 

 

Január közepén kerül a boltokba a Magic legújabb kiadása, mely a Kaladesh-en kitörő felkelés történetét meséli el. Az alábbiakban némi segítséget adok az új szabályok megértéséhez.

 

A kiadás lapjai január 20-ától (péntektől) játszhatók constructed formátumokon. A standardon ekkortól a Battle for Zendikar, Oath of the Gatewatch, Shadows over Innistrad, Eldritch Moon, a Kaladesh, és az Aether Revolt kiadások lapjai játszhatók.

 

Marsterpiece Series: Kaladesh Inventions

 

 

Folytatva a Kaladesh-nél megkezdett sorozatot, az Aether Revoltban is kiadnak híres találmányokat, azaz foilos artifactokat speciális kerettel.

 

Az Aether Revolt 24 ilyen lapot tartalmaz. Ezek között vannak a kiadásban rendes formában megtalálható lapok; némelyik viszont régebbi lapok reprintje. Átlagosan 144 boosterenként lehet egyet bontani; azaz kicsit ritkábban, mint egy foil mythic rare-t.

 

Sealed versenyen a találmányok a pool részei, azaz szabadon használhatod azokat pakliépítéskor. Draft során a találmányok a boosterből ugyanúgy pick-elhetők és játszhatók, mint bármely más lap a boosterekben. Constructeden viszont a találmányok csak azon a formátumon játszhatók, ahol eleve legálisak – azaz nem válnak a standard és/vagy modern részévé!

 

Improvise

 

Az improvise egy új képesség, ami lehetővé teszi a lap költségének kifizetését artifactek segítségével. Működése hasonló a convoke-hoz és a delve-hez.

 

 

Az Improvise egy statikus képesség, amely a stacken működik. Jelentése: a lap mannaköltségét egy untappelt artifact tappelésével is kifizetheted. Minden tappelt artifact egy általános mannát helyettesít.

 

Az improvise sem költségnövelés, sem költségcsökkentés. A spell kijátszásakor meg kell határozni az összes költségnövelést, majd ebből ki kell vonni az összes költségcsökkentést. Az improvise csak ezután - azaz a spell teljes költségének meghatározásra után - a mannaköltség kifizetéskor használható.

 

Az improvise nem pluszköltség (additional cost), így más pluszköltségekkel együtt is használható.

 

Az improvise nem módosítja a spell mannaköltségét vagy converted mana costját.

 

Az improvise-zal nem lehet a spell költségében lévő színes, illetve színtelen mannát kifizetni (utóbbival kapcsolatban: ugye tudjátok a színtelen és az általános manna közti különbséget?)

 

Az improvise csak a spell költségének kifizetéséhez használható. Ha például egy improvise-os spellt Mana Leakkel céloznak, a 3 mannát nem fizetheted ki vele.

 

 

Ha van egy artifactod, amely tappelésre mannát ad, akkor a képességének használatához – értelemszerűen – el kell tappelned az artifactot. Ezért nem lehet az improvise képességhez is használni (hisz a képesség untappelt artifactokat kíván!). Hasonló a helyzet a feláldozható artifactokkal: ha a költség kifizetése során egy artifactot feláldozol, hogy mannát kapj, már nem lesz a csatamezőn, hogy tappelhesd az improvise-hoz.

 

 

 

Ha az improvise-os spell költségében X szerepel, először ezt kell meghatározni, majd utána tappelhesz artifactokat a költség kifizetéséhez. Tehát ha kijátszod a Whir of inventiont, és az X-nel 3-mat választasz, a teljes költség 3UUU lesz. Ha két artifactot tappelsz, 1UUU-t kell fizetned.

 

 

Ha eltapplesz egy artifactot, a képességei továbbra is érvényesülnek, kivéve, ha a képesség másképp fogalmaz.

 

 

Ne feledjétek, hogy egy lényhez csatolt equipment nem tappelődik a lénnyel együtt (például ha támad), és az equipment tappelése sem tappeli a lényt – vagyis az improvise-hoz kiválóan használható.

 

Revolt

 

A revolt képességszó; nem kapcsolódik hozzá új szabály, de a hasonlóan működő lapokat összekapcsolja. Ezek a lapok plusz képességet kapnak, ha az adott körben egy permanensed elhagyta a csatamezőt.

 

 

A revolt képességeket csak az a tény érdekli, hogy elhagyta-e egy permanensed a csatamezőt ebben a körben vagy sem. Nem jön létre többször, ha több permanens is elhagyta a csatamezőt. Az sem érdekli őket, hogy a csatamezőt elhagyott permanens abban a zónában marad-e, ahova mozgott.

 

 

A revoltos képességeket az sem érdekli, hogy miért és mi révén hagyta el a permanens a csatamezőt, illetve hova került. Ugyanúgy megteszi egy fetchland, mint egy lényed elpusztítása vagy bounce-olása.

 

 

 

A csatamezőt elhagyó tokenek is kielégítik a revolt képességet.

 

Az energy counterek nem permanensek. Energia fizetése nem elégíti ki a revolt képességet.

 

Az Aether Revoltban minden kiváltott (triggered) revolt képességben szerepel egy „if” közbevetés (intervening clause). Az ilyen képességek kiváltásához feltétlenül szükséges, hogy a körben korábban elhagyja egy permanensed a csatamezőt; különben nem jönnek létre. Más szóval: nem csinálhatod meg, hogy egy ilyen képességre reagálva áldozol egy permanenst (hogy kisüljön), hiszen létre sem jön a képesség, amire reagálhatnál!

 

Expertise-ok

 

Ez az öt sorcery lehetővé teszi, hogy ingyen kijátssz egy lapot a kezedből.

 

 

Nem tévesszétek össze a cascade-del: az egy kiváltott képesség, ami a cascade-es lap kijátszásakor érvényesül, így egyszerre két spell kerül a stackre. Egy Experitse-nél viszont az ingyen lap kijátszása a rezolválás része!

 

Így például ha egy Expertise céloz, és a célpontok illegálissá válnak a sorcery létrejötte előtt, a sorcery megcounterelődik, és egyik hatása sem érvényesül, azaz nem játszhatsz ki ingyen spellt.

 

Egy lap converted mana costját csak a jobb fölső sarokban lévő mannaszimbólumok határozzák meg, ami a mannák teljes összege, színtől függetlenül. Egy 1UU manaköltségű lap converted mana costja 3. Az alternatív költségeket, plusz költségeket, költségnövelést, költségcsökkentést nem lehet figyelembe venni. Egy mannaköltség nélküli lap converted mana costja 0.

 

Ha egy lap költségében X szerepel, kötelező 0-t választani, ha mannaköltség nélkül szeretnéd kijátszani. Tehát nem jó ötlet egy Fall of the Titans-t választani…

 

Ezzel a lapokkal csak spelleket játszhatsz ki (cast), földeket nem.

 

Ha költség nélkül játszol ki egy spellt, nem használhatsz alternatív költségeket, mint például emerge-t. Viszont plusz költségeket kifizethetsz. A kötelező plusz költségeket pedig ki kell fizetni.

 

 

Amikor kijátszod az ingyen spellt, az Expertise még a stacken van, és az ingyenes spell kijátszása után kerül a temetőbe. Ezért az ingyen lap nem célozhatja a temetőben lévő Expertise-t. A stacken lévő Expertise-t ugyan célozhatja, de az az ingyen spell létrejötte előtt illegális célpont lesz (hisz addigra lekerül a stackről).

 

Ha az Expertise első hatása kivált egy vagy több képességet, az csak az ingyen spell kijátszása után kerül a stackre. Ha az ingyen spell is kivált képességeket, mindezek egyszerre kerülnek a stackre, sorrendtől függetlenül (ezeket a játékosok APNAP sorrendben teszik fel a stackre, de ez már más téma).

 

Implementek

 

Ennek az öt artifactnak az aktiválási költségében színes manna található, és feltörésükkor húzol egy lapot.

 

 

Az Implement második képességének kiváltása függetlenül attól, hogyan kerül temetőbe a lap. Nem kell hozzá az első képességet használni.

 

Ha az Implement első képességet használod, a második képességből a lapot azelőtt húzod fel, mielőtt az első képesség kisülne. Ha az első képességnek célpontja van, akkor legális célpontot kell neki választani, még mielőtt felhúzod a lapot.

 

Story Spotlight lapok

 

 

Az Aether Revolt során zajló események öt kitüntettet lapot kaptak, amelyeken szövegdobozában egy planeswalker vízjel található. A vízjel – szokás szerint – nincs hatással a játékra.

 

Visszatérő Kaladesh képességek

 

Az Aether Revoltban visszatér pár képesség a Kaladesh-ből. Ha fel akarod frissíteni ismereteidet az energy-vel, Vehicle-lel, és crew-val kapcsolatban, olvasd el korábbi cikkemet a Kaladesh szabályok összefoglalásáról!

 

***

 

Ha további szabálykérdésetek van, keressetek fel egy bírót! Mi mindig segítünk.

 

Jó szerencsét a Prerelease-en!

 

 

 

Tovább...
Markos Dániel: Kaladesh szabály-összefoglaló2016.09.21 19:27

Szerző:admin

 

 

Szeptember végén kerül a boltokba a Magic legújabb kiadása, mely Kaladesh világába kalauzol el minket. Az alábbiakban némi segítséget adok az új szabályok megértéséhez.

 

A kiadás szeptember 30-án, péntektől lesz használható. A standardon ekkor a Battle for Zendikar, Oath of the Gatewatch, Shadows over Innistrad, Eldritch Moon, és a Kaladesh kiadások lapjai játszhatók.

 

Marsterpiece Series: Kaladesh Inventions

 


 


 

Az előző Zendikar blokkból megismert expedíciók visszatérnek; ezúttal viszont nem földek, hanem híres találmányok, azaz artifactok kapnak speciális foil keretet. Mostantól fogva minden kiadásban lesznek ilyen lapok; ezeket a kiadás témája alapján választják ki.

 

A Kaladesh kiadásban 30 ilyen lap kap helyet. Ezek között vannak a kiadásban rendes formában megtalálható lapok; némelyik viszont régebbi lapok reprintje. Átlagosan 144 boosterenként lehet egyet bontani; azaz kicsit ritkábban, mint egy foil mythic rare-t.

 

Sealed versenyen a találmányok a pool részei, azaz szabadon használhatod azokat pakliépítéskor. Draft során a találmányok a boosterből ugyanúgy pick-elhetők és játszhatók, mint bármely más lap a boosterekben. Constructeden viszont a találmányok csak azon a formátumon játszhatók, ahol eleve legálisak – azaz nem válnak a standard és/vagy modern részévé!

 

Energy

 

A Kaladesh kiadás bevezet egy új erőforrást, az energy-t, melyet counterek formájában kapnak meg a játékosok – hasonlóan a poisonhöz vagy az experience-hez. Ez egy külön szimbólumot is kapott.

 


 

Energy countere a játékosoknak lehet – nincsenek permanensekhez kötve. Mivel a mennyisége folyamatosan változik, ezt érdemes leírni vagy kockával számolni.

 

Energy-t képességek révén kaphatsz – a hatás leírja, hogy pontosan mennyit (a szimbólumok számával megegyezőt). Más képességek pedig arra utasíthatnak, hogy fizess energy-t – ilyenkor a megfelelő számű energy countert vesztesz. Értelemszerűen nem fizethetsz több energy-t, mint ahány countered van. Ha nincs elég energy-d, a képességet sem használhatod.

 

Vehicle és Crew

 

A vehicle egy új artifact altípus. Ezeknek van egy crew képessége, amellyel lénnyé alakíthatók egy kör erejéig.

 


 

Minden vehicle-ön van egy power/toughness, de ez ne tévesszen meg senkit: ettől még nem lények! Lénnyé csak akkor alakulnak, ha használod a crew képességet. Ekkor a ráírt power/toughnessű lénnyé alakulnak.

 

Hogy is működik ez? Minden vehicle-ön van egy „Crew N” képesség. Ez egy aktivált képesség, mely így szól: „Tap any number of untapped creatures you control with total power N or greater: This permanent becomes an artifact creature until end of turn.” Azaz: el kell tappelni akármennyi lényt, amelyek összesített powerje nagyobb vagy egyenlő N-nél. Ekkor változik a vehicle lényé.

(Hangsúlyozom: nem N számú lényt kell tappelni, hanem N power-nyi lényt! Bocsi, Ornithopter, most nem sokat segítesz.)

Ha egy játékos bejelenti, hogy a crew képességet használja, arra más játékos nem reagálhat (pl. megakadályozni a képesség létrejöttét a lény kilövésével), mert ez a képesség aktiválási költsége.

 

Az így elforgatott lényre nem vonatkozik a summoning sickness szabály: a körben a battlefieldre került lényt is lehet tappelni a képességnek. Akár több lényt is tappelhetsz a szükségesnél. Utóbbira azért lehet szükség, mert egyes lényeknek vannak képességeik, amelyek a crew aktiválásakor érvényesülnek. Egyébként a tappelt lényeknek nincs köze a vehicle-hez, így a vehicle-t ért hatások nem hatnak a crew-re.

 


 

Ha a vehicle lénnyé alakul, onnantól úgy viselkedik, mint bármelyik artifact lény: támadhat, blokkolhat, sőt, még egy másik vehicle crew képességét is kifizetheti. Fontos megjegyezni, hogy amennyiben az adott körben érkezett a battlefieldre a vehicle, érvényesül a summoning sickness, azaz nem támadhat abban a körben!

 

Az így átalakított lénynek nem lesz típusa; a vehicle ugyanis nem lény- hanem artifact típus. Továbbá a vehicle lénnyé alakítása nem számít battlefieldre lépésnek; hisz már ott volt, csak típust változtatott.

 

Kompetitív játékosoknak: ahhoz, hogy egy vehicle támadhasson, már a támadók kijelölése előtt lénynek kell lennie, azaz a beginning of combat során kell átalakítani. Hasonlóképpen: blokkolni csak úgy tud, ha már a blokkolók kijelölése előtt lény, így a támadók kijelölése során kell átalakítani (azaz hiába tappelsz blokkoló lényeket a crew-höz, a vehicle-lel akkor már nem lehet blokkolni). A játékosok mindkét esetben cselekedhetnek a lénnyé alakulás után, a támadók/blokkolók kijelölése előtt.

 

Create

 


 

A create új megnevezés egy régi fogalomra. Jelentése: „Put a token onto the battlefield”. Ez nem jár szabálymódosítással; a régi lapok ugyanúgy működnek, mint eddig (persze errata-t azért kapnak).

 

Fabricate

 


 

A fabricate egy új kulcsszó, mely egy triggered ability-t takar. Jelentése: “When this permanent enters the battlefield, you may put N +1/+1 counters on it. If you don’t, create N 1/1 colorless Servo artifact creature tokens.” Azaz: amikor egy ilyen permanens kerül a battlefieldre, akkor választhatsz, hogy N számú +1/+1 countert teszel rá, vagy csinálsz két 1/1-es színtelen Servo artifact lény tokent.

 

Fontos: nem oszthatod meg a képességet! Vagy countereket pakolsz, vagy tokeneket készítesz.

 

Azt, hogy a countereket vagy a jelzőket kéred, a képesség kisülése során választod meg. Azaz a kiválasztás után már nem lehet reagálni a counterek pakolására vagy tokenek készítésére. Az ellenfél még nem tudhatja, mit teszel, ha reagálni szeretne a képességre.

 

Mivel a fabricate egy triggered ability, a lény nem eleve a counterekkel jön a battlefieldre, ha azt választod. A fenti lény 0/1-esként érkezik meg, majd a képessége felmegy a stackre. Ha az kisül, megkapja a countereket. Épp ezért lehet reagálni pl. a lény lepingelésével.

 

Ha nem tudsz a lényre +1/+1 countereket pakolni (mert pl. nincs már a battlefielden), akkor csak tokeneket készíthetsz.

 

Gearhulk-ok

 


 

Annak ellenére, hogy ez az öt lény artifact, színes manna van a költségükben, ily módon színes lénynek számítanak.

 

Fast Lands

 

Ez az öt föld kétféle mannát biztosít, de csak akkor jönnek állva a battlefieldre, ha kettő vagy kevesebb földed van.

 

 

 

Tehát: ha ez az első, második, vagy harmadik földed, állva jön a battlefieldre. Minden más esetben tappelve jön.

 

Ha több földdel egyszerre érkezik (Scapeshift, Warp World), akkor azokat nem veszi figyelembe, csupán a már battlefielden lévőket.

 

Story Spotlight lapok

 


 

A Kaladeshen zajló események öt kitüntettet lapot kaptak, amelyeken szövegdobozában egy planeswalker vízjel található. A vízjel – szokás szerint – nincs hatással a játékra.

 

***

 

Ha további szabálykérdésetek van, keressetek fel egy bírót! Mi mindig segítünk.

 

 

Jó szerencsét a Prerelease-en!

 

 

Tovább...
Markos Dániel: A rejtett lapok problémái, avagy az új „plusz lapok húzása”2016.06.15 18:34

Szerző:admin

 

Közelegnek a WMCQ-k, amelyek ma a legfontosabb Magic-es eseménynek számítanak, lévén a győztesen képviselik hazánkat az év végi világbajnokságon. A tét nagy, ezért a játékosoktól is elvárjuk a szabályok pontosabb betartását.

Az utóbbi idők leglényegesebb szabályváltozása a pluszban húzott lapokkal kapcsolatos szabályozás módosítása volt. Mivel ez néhány ponton nem teljesen egyértelmű, fontosnak látom ezek összefoglalását e cikk keretein belül.

 

Egy kis történelem…

Tavaly nyárig a plusz lapok húzásának elég szigorú következménye volt. Röviden: ha véletlenül több lapot húztál, mint amennyit lehetett volna, azt game loss-szal (játszmavesztéssel) kellett büntetni. A hivatalos álláspont az volt, hogy egy plusz lap húzása olyan mértékben befolyásolja a játék menetét, hogy annak folytatása nem lehetséges. Ez persze időnként rossz érzést váltott ki a játékosokból (elég szomorú dolog ilyen apróság miatt elveszteni egy meccset), így már évek óta tartott a vita, hogyan lehetne ezen módosítani.

Végül tavaly nyáron úgy döntöttek, enyhítik a büntetési tételt, így plusz lap véletlen húzásáért azóta csak warning (figyelmeztetés) jár. A további büntetés azonban egyedi: ezek szerint a vétkes játékos kezét megnézheti az ellenfél, majd kiválaszt egy lapot, amelyet vissza kell keverni a pakliba. Az előnyök és hátrányok ezzel kiegyenlítődnek: a vétkes játékos nem kap kapásból game loss-t, ugyanakkor a plusz lap húzása miatt hátrányba kerül egy ingyenes „Thoughtseize” miatt (ezen a – meglehetősen pontatlan, de találó – néven vált ismertté a büntetés).

Az elmúlt évben ezt a szabályt tovább finomították. Ennek lényeges pontja volt, hogy februárban a „plusz lapok húzása” szabályszegést (drawing extra cards, DEC) felváltotta a „rejtett lapokkal kapcsolatos problémák” szabályszegése (hidden card error, HCE), amely kitért más, az ellenfelek számára rejtett zónákban lévő lapokra. A legutóbbi, áprilisi módosítás pedig a felfedés (reveal) esetén elkövetett hibákat szabályozta újra.

 

A jelenlegi szabályozás

A Magic szabályszegési útmutató (infraction procedure guide) értelmében a HCE-t akkor követi el a játékos, ha egy olyan lapot tesz több más, rejtett lap közé [ez lehet akár egy zóna (a kéz), vagy annak csak egy része (look at the top X cards of your library)], amely kilétét az ellenfele (sem a lap többi közé helyezése előtt, sem utána) nem ismerhette.

Persze, ha a lap nyilvános zónába kerül, a lapok sorrendje ismert, vagy a lap egyedileg beazonosítható (pl. egyetlen lap a kézben, vagy a pakli felső lapja), s így helyrehozható a hiba, akkor a HCE nem valósul meg. Ilyenkor számításba vehetők előzetes információk is (pl. ha korábban Duress-szel megnéztem az ellenfél kezét, és a lapokat felírtam magamnak).

Lássuk az ilyenkor alkalmazandó büntetéseket:

 

1. Ha az adott lapkészletben több lap van a kelleténél, a játékos felfedi azokat, és az ellenfelének a fölös lapok számával egyező lapot kell kiválasztania. Ezek a lapok visszakerülnek az eredeti zónájukba (ha az a pakli, akkor bele kell keverni azokat).

2. Ha azelőtt kerül egy lap a lapkészletbe, mielőtt más előírt akciókat végre kell hajtani, a játékos felfedi az ismeretlen lapokat, amelyek közül az ellenfél választ egyet. Ezt félre kell tenni, végre kell hajtani az akciót, majd a megfelelő időben kell a kézbe tenni (ld. Rummaging Goblin).

3. Ha egy lapot fel kellett volna fedni (reveal), mielőtt a lapkészletbe került volna, fel kell fedni az ismeretlen lapokat, majd az ellenfél ezek közül választ egyet. A kiválasztott lapra vonatkozóan kell végrehajtani az esetleges akciókat (ld. Dark Confidant). Ha a lap ennek értelmében szabálytalanul van a lapkészletben, az plusz lapnak számít, és az 1. pontban leírtak szerint kell eljárni.

4. Érdekes eset a morph-olt lényeké. Ha a játék során egy ilyen lapról kiderül, hogy nincs morph képessége (azaz szabálytalanul került játékba), a büntetés egyből játszmavesztés. Kivétel ez alól, ha a játékosnak van morphos lény a kezében, nem került újabb lap a kezébe, illetve maga veszi észre a szabálytalanságot: ilyenkor egyszerűen kicserélheti a lapot a kezében lévővel.

 

És hogy mindez egyértelmű legyen, álljon itt számos példa:

 

A. Négy lapot húzok az Ancestral Recallból.

A kezem egy rejtett zóna, így ellenfelem nem tudhatja, melyik lapot húztam pluszban. Ezért a kezemet meg kell mutatni az ellenfelemnek, aki egy lapot kiválaszt belőle. Az adott lapot vissza kell keverni a pakliba (a megfelelő helyére).

 

 

 

 

B. Négy lapot húzok az Ancestral Recallból, de ebben a körben az ellenfelem kijátszott egy Duress-t, és felírta magának a lapokat.

Ilyenkor csak a frissen húzott négy lap számít ismeretlennek, így azok közül választhat az ellenfél egyet, amit vissza kell keverni a pakliba.

 

C. Kijátszok egy Ancestral Recallt, majd sorban négy lapot számolok le az asztalra, de nem nézem meg azokat.

Nem valósul meg a HCE, mivel a lapok sorrendje ismert, így megállapítható, melyik lap volt a pakli tetejétől számított negyedik. Ezt kell visszatenni a pakli tetejére.

 

D. Van nálam egy Parallel Thoughts. A köröm elején az ezzel létrehozott kupacból véletlenül két lapot húzok egy helyett.

Az ellenfelem megnézi a kezem, majd választ egy lapot, amelyet visszakeverek a Thoughts által létrehozott kupacba. Ezzel arra szeretnék rámutatni, hogy a plusz lap nem feltétlenül a pakliba kerül vissza, hanem oda, ahonnan eredetileg származott.

 

 

 

 

E. Feccselek egy földért, közben félreteszem a kezemben lévő négy lapot. Miután ellenfelem megemelte a paklimat, rádöbbenek, hogy véletlenül belekevertem a kezem is.

Aú, tényleg?  Nos, az ellenfelem nem tudhatja, mi volt a paklimban, márpedig plusz lapok kerültek bele. Így a szabályok értelmében kikereshet a paklimból négy lapot, amelyet a kezembe teszek (hisz az az eredeti zónájuk). Vagyis kap egy ingyen Head Games-t… (A játék feladása természetesen mindig opció, ha nem akarom, hogy megismerje a paklimat).

 

F. Magma Jetet lövök, majd scry 2 helyett scry 3-mat csinálok (azaz a pakli felső három lapját nézem meg kettő helyett).

Az ellenfelem a pakli felső három lapja közül választ egyet, amelyet vissza kell keverni a pakliba. A másik kettőre végrehajtom a scry 2-et.

 

 

 

 

G. Magma Jetet lövök, majd scry 2 helyett scry 3-mat csinálok. Az ellenfelem azonban aktivált egy Jace TMS +2-es képességet ebben a körben, amiből fent hagyta a lapot a paklim tetején.

Az ellenfelem ismerheti a felső lapot, így csak a második és a harmadik lap közül választ egyet, amelyet vissza kell keverni a pakliba. A felső lapra és a nem választott lapra végrehajtom a scry 2-t.

 

H. Magma Jetet lövök, majd scry 2 helyett scry 3-mat kezdek csinálni, de a felső három lap megpillantása után rájövök, hogy nem így működik a lap. A lapok sorrendje láthatóan nem változott meg.

Ez nem HCE, hanem sima LEC (extra lapok megtekintése). A scry 2-t végrehajthatod a felső két lapra, a harmadikat pedig belekeverjük a pakliba.

 

I. Kijátszok egy Anticipate-et, de véletlenül négy lapot veszek fel a paklim tetejéről.

Hasonló a helyzet, mint a scry-olásnál: az ellenfelem a négy lap közül választ egyet, amelyet vissza kell keverni a paklimba.

 

 

 

 

J. Aktiválom a Merfolk Looter képességét; két lapot húzok, és egyet dobok. Ellenfelem ekkor veszi észre a szabálytalanságot.

Az ismeretlen lapok közé a frissen dobott lap is beleszámít, tehát azzal együtt megnézheti ellenfelem a kezem, és választhat, melyik lapot keverteti vissza a pakliba. Ezután rendesen végrehajtom a Looter képességét, azaz dobok egy lapot.

 

 

 

 

K. Aktiválom a Rummaging Goblin képességét, de rosszul hajtom végre az utasítást: előbb húzok egy lapot, majd csak utána dobok.

Megmutatom az ellenfelemnek a kezemet, amelyből kiválaszt egy lapot. Ezt a lapot félreteszem, majd dobok egyet a Goblin képességének. Ezután a kezembe veszem a félretett lapot – ez számít a húzott lapnak.

 

 

 

 

L. Van egy Dark Confidantom. Upkeepben bejelentem a triggert, majd húzok egy lapot, de azt nem mutatom meg.

Megmutatom az ellenfelemnek a kezem, amelyből választ egy lapot. Ez fog a megmutatott lapnak számítani, és erre kell a Confidant képességét végrehajtani. Ja, hogy van a kezemben egy Emrakul is? Szomorú idők.

 

 

 

 

M. Aktiválom a Nissa, Sage Animist +1-es képességét, a lapot azonban mutatás nélkül a kezembe veszem.

Na, ez érdekes: megmutatom a kezem az ellenfelemnek, majd választ belőle egy lapot. Ha az nem föld, semmi gond, szabályosan került a kezembe. Ha viszont föld, azt ki kellett volna tennem a játékba, tehát szabálytalanul van a kezemben, és az ilyenkor plusz lapnak számít! Azaz: a lapot vissza kell keverni a pakliba, és nem ismételhetem meg Nissa képességét.

 

N. A Pyxis of Pandemoniummal véletlenül két lapot teszek exile-ba egy helyett, de a lapokat egyikünk sem látja.

Necces… Azt gondolhatnánk, hogy ilyenkor minden exile-ban lévő lapot meg kellene nézni, de a HCE szabály csak „az egyik játékos számára ismeretlen” lapok esetén alkalmazható. Azaz ha egyik játékos sem tudja a lapok kilétét, akkor ezt sima GRV-nek (játékszabály megszegésének) lehet venni, és elég egy random lapot visszakeverni a pakliba.

 

 

 

O. Sylvan Library… ja várjunk, az nem létezik :D

A múltkori cikkemben már érintőlegesen esett erről szó: ha a körömben húzott lapok összekeverednek más lapokkal, meg kell határoznom, hány életet kívánok fizetni. Ha négyet vagy nullát, az ellenfelem választ egy vagy két lapot az ismeretlenek közül, amelyek visszakeverednek a paklimba.

 

 

 

Ha egyéb kérdésetek volna, írjátok meg a kommentekben, igyekszem mindet tisztázni.

 

De a legfontosabb: játsszatok mindig figyelmesen!

 

Minden jót:

 

Dani

Tovább...
Markos Dániel: Halottélesztés okosan2016.06.03 18:02

Szerző:admin

 

 

Az Eternal Mastersben nemcsak a Sylvan Library, hanem egy másik klasszikus lap szövege is fejtörést okozhat.

 

 

Vagyis: az Animate Dead egy olyan aura, amelyet „egy temetőben lévő lényhez” kell csatolni. Amikor azonban kiteszed a csatamezőre, ezt a minőségét elveszíti, és átalakul egy, „az Animate Dead-del csatamezőre tett lényhez” csatolt aurává. A kiválasztott lényt a temetőből a csatamezőre kell tenni, és hozzá kell csatolni az Animate Dead-et. Amikor pedig az Animate Dead elhagyja a csatamezőt, a lényt fel kell áldozni (mellesleg a lény még -1/-0-át is kap).

 

Őőő… mi ez a körülményes megfogalmazás?

 

Köznapi nyelven csupán a következő történik (és a gyakorlatban elég így tekinteni a lapra):

Visszateszel a temetődből a csatamezőre egy lényt, és hozzá csatolod az Animate Dead-et. Ha az Animate Dead leesik, vele együtt a lény is (mellesleg a lény -1/-0-át is kap).

 

Ez a lap egy újabb példa arra, hogy az ősi Magic lapok milyen egyszerűen és esetlegesen fogalmaztak. Manapság egy ilyen képesség technikai leírása jóval körülményesebb – ez okozza a kilométeres szöveget. A probléma ugyanis az, hogy a temetőben lévő lap és a csatamezőre kihelyezett lap külön objektumnak számít – így újra csatolódnia kell az aurának, ehhez ráadásul az altípusát is meg kell változtatnia!

 

Fontos megjegyezni, hogy a reanimálás képesség egyben triggered ability is, tehát lehet rá reagálni. Ezért előfordulhatnak ilyen szituációk:

Ha az Animate Dead nincs a csatamezőn, amikor kisülne a képessége (pl. reakcióban kijátszottak rá egy Naturalize-t), akkor már nem térhet vissza a csatamezőre, így a lényt sem tudja visszahozni.

Ha a triggert megcounterelik (pl. Stiflével), akkor az Animate Dead marad a csatamezőn, és továbbra is a temetőben lévő lényhez lesz csatolva, de – gyakorlatilag – nem fog semmit sem csinálni (a -1/-0 csak akkor számít, ha a lény a csatamezőn van).

 

A shroud és a protection képességek általában csak a csatamezőn működnek, így az ezzel rendelkező lényeket is meg lehet célozni az Animate Deaddel, és vissza is hozza azokat a csatamezőre.

Ha viszont a lénynek protection from blackje van (vagy más okból kifolyólag nem csatolható hozzá az Animate Dead), akkor a lény ugyan visszakerül a csatamezőre, de az aura nem csatolható hozzá, így az (state-based actionként) a temetőbe kerül. Ekkor viszont bekapcsol a másik lépesség is, ami azt eredményezi, hogy fel kell áldozni a lényt.

 

Muszáj kitérnem az Animate Dead régi tettestársára, a Worldgorger Dragonra is, hisz ő is szerepel ebben a kiadásban, így létrejöhet interakciójuk.

 

 

Ha az Animate Deaddel hozod vissza a sárkányt, bekapcsol az első képessége, ami exile-ba teszi az összes permanensedet, beleértve az Animate Deadet is. Ekkor viszont az Animate Dead képessége értelmében fel kell áldoznod a sárkányt, ami miatt visszakapod az összes permanensedet. A visszatérő Animate Deadnek választhatsz egy lényt egy temetőből; ha ez a sárkány, akkor az exile-ba teszi a permanenseidet és fel kell áldoznod az Animate Deadnek, majd ismét visszakapod a permanenseidet… stb. stb.

Ez bizony egy végtelen kombó, így amikor elindítod, meg kell határoznod, hányszor csinálod meg, illetve hogyan szakítod meg, és mi az ezzel elvárt célod. A megszakítás lehet egyszerűen egy másik temetőben lévő lény kiválasztása, vagy egy Fall of the Titans kijátszása reakcióban (mert ugye minden alkalommal kinyered a manát a földekból, hisz untappelve térnek vissza az exile-ból). Ínyencek akár Pandemonium vagy Stroke of Genius segítségével is kivégezhetik az ellenfelet.

 

 

Vigyázat: ha nincs más lény a temetőkben, és senki sem akarja megszakítani a kombót, akkor a játék a szabályok értelmében döntetlennel ér véget!

 

Jó és figyelmes játékot!

 

Dani

Tovább...
Markos Dániel: A nem létező könyvtár esete a bírókkal2016.06.03 17:57

Szerző:admin

 

 A közelgő Eternal Mastersben sok egyéb érdekes lap mellett kiadják a Sylvan Library-t is.

 

 

 

A lapon a jelenleg is hivatalos szabályszöveg szerepel. Ennek értelmében a húzás fázisod elején (tehát nem az upkeepedben, hanem miután már húztál egy lapot a körben) két további lapot húzhatsz, majd választasz a kezedből két lapot, amit ebben a körben húztál, és dönthetsz: vagy visszarakod a lapokat a pakli tetejére, vagy 4 életet fizetsz laponként, hogy azokat a kezedben tarthasd.

 

Egyszerűnek tűnik, nem?

 

Nem.

 

Ami igazán különössé teszi a kártyát, az az „ebben a körben húzott lapok” fogalma… vagyis nem csak a Sylvan Libraryból húzott lapok, hanem más hatások révén a kézbe került lapok is számítanak! Legyen az Ancestral Recall, Phyrexian Arena, vagy Brainstorm… ilyenkor persze ezeket a lapokat is vissza lehet tenni a pakli tetejére a Library hatásának értelmében.

 

És itt kezdődnek a gondok: honnan lehet megmondani, hogy mely lapokat húztad ebben a körben? Ha online menne a játék, az még megoldható lenne (nyilván csak a szóba jövő lapokat engedi visszatenni az MTGO), na de élőben?

 

Ez a lap még a Magic őskorából való, amikor meglehetősen esetleges volt a lapok mechanikájának meghatározása. A mai Magicben ilyen nem nagyon fordul elő (na jó, a miracle hasonló képesség, de azt viszonylag egyértelműen lehetett kezelni). A kéz az egyetlen zóna, ugyan miért kellene megosztani, hogy mit húztam most, illetve régebben? Pedig a valóságban ez az egyetlen reális megoldás: ha ezzel a lappal játszol, egyértelműen külön kell venned, mely lapokat húztad az aktuális körben. Ha nem így teszel, akkor általában úgy kell venni, hogy az összes lapot megtartod, és fizetsz értük életet.

 

És itt jön a címben említett minősítés magyarázata.

 

Egyszerű lenne a szegény bírók dolga, ha ez a szöveg egy rossz lapon szerepelne, és csak marginális szabálykérdésként merülne fel nyakatekert teszteken. De a sors nem kegyes, és ez bizony mindig is versenylap volt, így óhatatlanul felmerülnek kellemetlenebbnél kellemetlenebb szabálykérdések vele kapcsolatban. Amelyek persze nem annyira szabály-, hanem játéktechnikai kérdések.

 

A bírói fórumokon rendszeresen felmerülnek a lappal kapcsolatos kérdések, amelyekre időnként képtelenség megfelelő választ adni. Mindezért elterjedt egy vicc, miszerint, ha a lappal kapcsolatosan kérdez valaki, akkor arra az a válasz, hogy „Sylvan Library doesn’t exist.” J (Szerencsére a kérdések nagy részére választ ad a rejtett lapokkal kapcsolatos hibák új szabályozása; lásd lentebb).

 

Azt gondolod, nem is olyan nagy ügy különvenni a kézben a most húzott lapokat? Hát akkor ezt kapd ki:

 

 

Van nálam egy Aether Vial öt jelzővel. Kezemben egy Slyvan Library és még hat lap. Az upkeepben Brainstormozok, így húzok egy Goblin Dark-Dwellerst. Még mindig az upkeepemben használom a Vial képességét, kiteszem a játékba a Goblint, majd kijátszok vele a temetőmben lévő Show and Tellt. Az létrejön, és kiteszem a játékba a Libraryt. Ezután jön a draw phase, húzok három lapot, amit külön teszek le. Ekkor jut eszembe, hogy még a Brainstormból is húztam lapokat.

 

Mit tehetek vissza a pakli tetejére?

 

Hát igen: ha tudod, hogy a Library-vel játszol, te vagy a felelős számon tartani, mely lapokat húztad a körben, és nem csupán akkor, amikor kint is van a battlefielden a lap! Tehát a fenti esetben a Brainstormból húzott lapokat már előre el kell különíteni, ha később azokat tennéd vissza a Library képességével a pakli tetejére. Ez persze némi taktikai előnyt adhat az ellenfélnek (hisz ki adná tudtára az ellenfélnek, hogy mely lapokat „rejti” a paklija tetejére, különösen, ha pl. korábban Thoughtseize célpontja volt?), de ha teljesen ki akarod használni a Library-t, nincs más megoldás.

 

Tehát a konkrét esetre visszatérve: csak a körben, illetve a Libraryből húzott két lap tekintetében dönthetsz visszatevésről/életfizetésről. A Brainstormból húzott lapok nem számítanak, mert azokat nem különítetted el a kezedben. Bocsi!

 

Másrészt, ha a kör elején meg a Libraryból húzott lapokat egyaránt a kezedbe veszed, és nem különíted el más lapoktól, akkor – az új szabályok értelmében – Hidden Card Errort vétesz (rejtett lapokkal kapcsolatos hiba), hisz az ellenfél nem tudja megmondani, mely lapokat húztad most, és teheted vissza a pakli tetejére.

Bíróként így a következő kérdést kell feltennem: „Hány életet akarsz fizetni?”

Ha nyolcat, nincs probléma, megtartod a lapokat.

Ha négyet vagy nullát, akkor egy, illetve két lapot választ ellenfeled a kezedből, amelyeket vissza kell keverned a pakliba (nem a tetejére rakod!). A Library triggerét ilyenkor nem ismételheted meg.

 

Még egy utolsó kérdéses eset képzelhető el: mi történik, ha a húzást helyett más hatás történik (replacement effect)?

 

 

Ilyenkor a Library hatása ugyanúgy érvényesül, vagyis vissza kell tenned/életet kell fizetned két, az adott körben húzott lap után – ha az csak a draw stepben húzott lap, akkor azután. Fontos, hogy csak a ténylegesen húzott lapok után kell fizetned – ha nem húztál lapot a körben (vagy csak egyet), arra nem érvényesül a hatás.

A fenti példában: Az Abundance nem lapot húz (draw), hanem lapot tesz (put) a kezedbe, így ott nem érvényesül a Library hatása; ellenben az Alhammarret's Archive-val, ahol egy helyett két lapot húzol.

 

TL; DR:

* Ha Sylvan Library-val játszol, mindig tartsd számon, mely lapokat húztad az adott körben – ezért te vagy a felelős;

* Ha nem különíted el a lapokat megfelelően, az a HCE kategóriába esik, vagyis a megfelelő számú (1-2) lapot kiválaszt a kezedből az ellenfél, amit vissza kell keverni a pakliba (már amennyiben vissza akarnál tenni 1-2 lapot);

* Ha helyettesítő hatás lép érvénybe a laphúzás helyett, a Library hatása továbbra is érvényesül, de csak a ténylegesen húzott lapok tekintetében.

 

 

Jó és körültekintő játékot!

Dani

 

 

Tovább...
Régebbi