Vásárlástól való elállás

Vásárlástól való elállás

A vevőnek jogában áll, a megrendelést követően, de még a kiszállítás előtt a vásárlástól elállni. Ez esetben az elállás a megrendelő számára költségmentes. A lemondást jelezheti telefonon, e-mailben, vagy személyesen, a megrendelés pontos adatainak megjelölésével (rendelés sorszáma, megrendelő neve, címe). 

A vevő az áru átvételét követő 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól az EU §83/2011 szerint. Ebben az esetben az Eladó köteles a Vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni, amennyiben a vásárolt termék, csomagolása, tartozékai sérülésmentesen, hiánytalanul visszaszállításra kerülnek a Metagame Kártya KFT. fióktelepeire (1132 Budapest, Kádár utca 10.).

A vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.